Sinus Påbyggingsboka P (2012)

Matematikk for påbygging til studiekompetanse for de yrkesfaglige programmene

Læreplan P

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Finn Hanisch

Nettside til ny utgave Sinus 2P-Y fra 2014


 Verket består av

• læreboka Sinus Påbyggingsboka P med teoridel og oppgavedel
• dette nettstedet.
Nettstedet følger teoridelen i læreboka. Oppgaver, artikler o.a. er plassert i det kapittelet eller delkapittelet de hører til.

De fullstendige løsningene på oppgavene i teoridelen er lagd av Helge Ekholt, Øvrebyen videregående skole. 

 

 

_________________________________________________________________ 

Vi har lagt ut

 • et delkapittel
          1.10 Tall og figurer
  Det ligger som et delkapittel under kapittel 1 i menyen til venstre.
 • oppdaterte delkapitler 4.4, 4.6 og 4.7 i sannsynlighetsregning for å få inn begrepene krysstabeller, venndiagram og valgtre.
  De ligger under kapittel 4 Sannsynlighetsregning i menyen til venstre.
 • et delkapittel om rotfunksjoner
          7.7 Mer om funksjoner - rotfunksjoner
  Det ligger som et delkapittel under kapittel 7 i menyen til venstre.

 _________________________________________________________________

Endringer i læreplanen

Det ble vedtatt endringer i læreplanen 21.06.2013. 

Stoff som går ut

 • Alt om tallsystemer går ut!

Nytt stoff

 • Funksjoner i praksis
  Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
  • bruke digitale verktøy til å undersøke kombinasjoner av polynomfunksjoner, rotfunksjoner, potensfunksjoner og eksponentialfunksjoner som beskriv praktiske situasjoner ved å bestemme nullpunkt, ekstremalpunkt og skjæringspunkt, finne gjennomsnittlig vekstfart og tilnærmingsverdier for momentan vekstfart
  • bruke funksjoner til å modellere, drøfte og analysere praktiske sammenhenger
 • Statistikk
  Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
  • bruke regneark i statistiske beregninger og presentasjoner
 • Sannsynlighetsregning
  Elevene skal kjenne begrepene krysstabeller, venndiagram og valgtre.
 • Modellering
  Ordlyden er endret. Et punkt lyder:
  analysere praktiske problemstillinger knytte til daglegliv, økonomi, statistikk og geometri, finne mønster og struktur i ulike situasjoner og beskrive sammenhenger mellom størrelser ved hjelp av matematiske modeller

Konsekvenser for Sinus Påbyggingsboka P (2012)

 • Kapittel 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 og 1.9 går ut.
  Vi har lagt ut et delkapittel 1.10 om tall og figurer for å dekke opp punktet om å finne mønster og struktur.
 • Vi har lagt ut noe nytt digitalt stoff om rotfunksjoner og om kombinasjoner av funksjoner.
 • I sannsynlighetsregning må elevene lære begrepene krysstabeller, venndiagram og valgtre. Vi har lagt ut noen sider om dette på nettet.
 • Resten av endringene er dekket av 2012-utgaven.
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 20.08.2015

© Cappelen Damm AS